O čo nám ide?

Budujeme

Budujeme

Chceme, aby v našom meste bolo stále viac prítomné Božie kráľovstvo. Aby láska, radosť a pokoj zavládli v každej oblasti. Aby ľudia poznali jediného Kráľa a slúžili Mu.

Investujeme

Investujeme

Sme mladí ľudia, ktorí nechcú prežiť svoj život povrchne, ale chcú vytvárať lepšiu budúcnosť. Práca s mladými, ktorým záleží na veciach okolo, je jedna z najlepších investícií.

Učíme sa

Učíme sa

Vyučovanie, modlitba a život v spoločenstve nám pomáhajú stať sa inteligentnými kresťanmi, ktorí sa neboja svedčiť o evanjeliu a s múdrosťou vysvetliť to, čomu veria.

Milujeme

Milujeme

Skúsenosť s Otcovou láskou, nám pomáha navzájom sa prijímať, pomáhať si a milovať druhých ľudí. Nemôžeme dávať to, čo nemáme, preto je vzťah s Ježišom pre nás kľúčovou vecou.

Spájame sa

Spájame sa

Vieme, že veľké veci sami nedáme. Snažíme sa spolupracovať s inými spoločenstvami, vytvárať partnerstvá a usilovať sa o jednotu. Dvaja predsa zmôžu viac než jeden.

Snívame

Snívame

Veríme, že stále sa dá ísť ďalej. Preto v našom spoločenstve nikdy nechýbajú nové nápady, sny a vízie. Očakávame prebudenie a tešíme sa na všetko, čo pre nás Pán Boh chystá.

Toto sme my

Dominik

Dominik

Spoločenstvo mi pomáha rozvíjať môj vzťah s Bohom. Celý život som si myslel, že Boha poznám a mám dostatočné znalosti o katolíckej viere. Až v spoločenstve som spoznal, že je to miesto, kde môžem rásť a prežívať hĺbku svojej viery oveľa viac ako som si dokázal dovtedy predstaviť. V spoločenstve som spoznal aj svoju úžasnú manželku, s ktorou prežívame prekrásne manželstvo plné Božej prítomnosti.

Damián

Damián

Vďaka spoločenstvu Kráľovské mesto som spoznal veľa ľudí, ktorí majú silnú túžbu po Ježišovi a túžbu rásť. Spoločne sa modlíme, zdieľame a slúžime…. je to viac ako stretnutie priateľov. Je to rodina.

Monika

Monika

Spoločenstvo je pre mňa domovom, ktorý milujem. ♡ Je to miesto a sú to nesmierne vzácni ľudia, ktorých mám potrebu chrániť. Spoločenstvo je miestom bezpečia, kde môžem ísť až na hlbinu svojej duše a priznať svoje slabosti, lebo viem, že ma ľudia majú radi aj napriek nim.

Martina

Martina

Spoločenstvo je pre mňa v prvom rade domovom. Je to miesto, kde zažívam prijatie, kde mám priateľov a tiež miesto, kde môžem rásť v poznávaní Pána Boha.
Služba pre mňa znamená veľa, no uvedomujem si, že je to hlavne o vzťahu s Ním. Keď trávime čas s Ježišom, služba je už len niečo, čo vychádza z tohto vzťahu. Takže služba pre ľudí v spoločenstve pre mňa znamená pomáhať im objaviť a rozvíjať to, čo do nich Boh vložil, ale hlavne privádzať ich bližšie k Nemu.

Mirko „Heky“

Mirko „Heky“

Dominika

Dominika

Spoločenstvo je pre mňa druhý domov. V ňom môžem byť sama sebou, v ňom môžem zblízka sledovať ako rôzne sa Boh zjavuje v ľuďoch. Ako koná, aký je. Snívam o prebudení v uliciach. Rodinách. Verím, že príde čas, kedy sloboda, radosť, pokoj a láska budú najčastejšími slovami vyjadrujúcimi opis atmosféry v Trnave. Nie je to len opis „ideálneho stavu“. Je to uchopiteľná realita, ktorá príde cez srdcia ochotné nechať sa formovať samotným Kráľom.

Michal

Michal

Viem, že na to, aby mohla moja viera rásť, potrebujem o nej hovoriť, deliť sa s ňou a spoznávať ľudí, pre ktorých je tiež dôležitá. Môžem tak lepšie spoznávať Otca a objavovať poslanie, ktoré mám. Dá sa povedať, že odkedy som v spoločenstve zažil prijatie, Božiu lásku, odpustenie a skutočné hlboké vzťahy, som oveľa šťastnejším, odvážnejším a slobodnejším človekom. A v neposlednom rade, práve v spoločenstve som našiel aj svoju drahú manželku.