Byť silný ako Dávid

Byť silný ako Dávid

Ale ako?  Ako sa postaviť obrovi strachu, zlyhania či nespokojnosti? Ako snívať sny, ktoré sa vymykajú realite tohto sveta? Čo robiť, keď hľadáš a nenachádzaš? 
Dávid nabral silu a dôveru v čase, keď sa Iba staral o ovečky a popri tom spoznával Nebeského Otca. Bol to čas výcviku. Musel seba aj to, čo mu bolo zverené chrániť a starať sa o to, ako o svoj najväčší majetok. Určite nebol skúšaný len vonkajšími okolnosťami – či už boli pre neho priaznivé alebo nie. Jeho charakter musel byť veľmi budovaný aj vnútornými bojmi. Musel sa vyrovnať s mnohými vecami, ktoré ho mohli zdeptať, ako napríklad postoj jeho rodiny k nemu. Názory druhých.
Keďže sa od toho dokázal úplne odosobniť  a nehľadieť na tieto okolnosti, niekde, v niekom predsa len musel mať dôveru. Tá bola u neho dôvodom odvahy. Dôvera vychádzajúca z úprimného priateľstva, lásky, dôvery a bázne.  On, ako aj mnohí iní, bol vytrhnutý zo sveta, aby sa naučil stavať na úplne iných základoch, ako bolo v danej dobe zvykom. Samota s ovcami mu paradoxne umožnila správať sa tak revolučne.
Svet má svoje pravidlá a Boh svoje.
Svet kričí: „Choď, choď, choď!“ Najlepšie za tým, čo vlastne ani nemá zmysel. A ak nie si dosť silný poddaj sa!
Boh vraví: „Zastav sa. Aspoň na chvíľu. Upri svoj zrak na mňa a pozri na tú krásu. Hľadaj ma a dám ti za čím túži tvoje srdce. So mnou buduj kráľovstvo, v ktorom máš právoplatné miesto a nenahraditeľnú úlohu. Nikde inde nenájdeš väčší pokoj a naplnenie.“
Mnohí poznali túto pravdu. No ešte stále je viac tých, ktorí sa boja vstúpiť do neznámych vôd. Obava alebo sklamanie bráni synom a dcéram v návrate k Otcovi. V tom, aby sa ich život stal naplňujúcim a skutočne bohatým.
No ale vráťme sa k Dávidovi. Máš rovnaký „problém“ ako on? Staráš sa už dlho IBA o ovce? Robíš niečo, čo vyzerá úboho a málo a pritom vieš, že toto miesto nie je trvalé, lebo s Priateľom snívaš revolučné sny a sú ti dané prisľúbenia, ktoré sa úplne vymykajú realite a názorom tohto sveta?
Ak je to tak, si na tom najsprávnejšom mieste. Nech sa teda otvoria ústa a spievajú chválu. Nech srdce zvoní vďačnosťou ako nikdy predtým. Lebo Boh vie. Pripravuje. Prichádzajú boje, skúšky zvonka či zvnútra. No to všetko buduje charakter. Zameriava na Božie pravidlá.
Aby si raz mohol predstúpiť pred zástup ustráchancov a prehlásiť, Môj Boh je väčší. A jedným hodom zastaviť nepriateľa, na ktorého si nik doteraz netrúfol. Nevzdávaj sa teraz, keď pasieš ovce, lebo práve tento čas ťa môže naučiť vybojovať mnohé vojny. Hľadaj teda najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné ti bude pridané. A nedívaj sa na to, koľko toto hľadanie už trvá. Všetko má svoj čas.
Dominika
ilustračný obrázok: youtube.com