Centrum

Centrum

V našom meste zatiaľ nemáme priestor, kde by sme ako spoločenstvo mohli fungovať a slúžiť tak ďalším mladým. Kde by našiel miesto prijatia každý hľadajúci a miesto rastu a formácie každý, kto chce pracovať na svojom vzťahu s Bohom a objavovať svoje poslanie.

Naším snom je vytvoriť centrum, kde sa budeme môcť pravidelne stretávať, modliť sa a slúžiť druhým. Veríme, že je to vec, do ktorej nás Pán Boh pozýva a preto chceme spraviť všetko pre to, aby to tak mohlo byť.

Máme pred sebou viac možností – viacero priestorov, ktoré potrebujú rekonštrukciu, no na ich opravu potrebujeme peniaze. Ak ti pre takéto niečo tiež horí srdce alebo by si nám chcel pomôcť, tu je číslo účtu, na ktorý sa dá prispieť: SK2602000000002965403454 (VÚB banka, pozn. centrum). Ak by si chcel pomôcť akokoľvek inak, ozvi sa nám!