Maťa ide na Školu učeníctva do YWAMu!

Maťa ide na Školu učeníctva do YWAMu!

Maťa je v našom spoločenstve od samého začiatku. Už niekoľko rokov aktívne slúži, pomáha pri organizovaní akcií a vedie ľudí. Tento rok od septembra ju prijali na učenícku školu YWAMu, kde bude mať polročnú misionársku formáciu. Viac o tom, ale aj o význame služby či času s Pánom hovorí MAŤA HUDCOVIČOVÁ (22) v rozhovore.

1.) Maťka, ak by si to mala v skratke zhrnúť, ktoré momenty v tvojom živote boli kľúčové pre rozhodnutie žiť s Ježišom?

Moji rodičia ma už odmalička viedli k Bohu, a preto bolo pre mňa takpovediac prirodzené „žiť s Ním“.
Avšak najvýraznejší zlomový bod v mojom živote nastal asi počas strednej školy. Vtedy som sa dostala do tímu animátorov, s ktorými sme pripravovali detský mestský tábor. Boli to mladí kresťania, ktorí sa už istý čas spolu stretávali. Po skončení tábora ma pozvali na ich stretká a ja som sa rozhodla vyskúšať to. To bola moja cesta do spoločenstva J Odvtedy sa veľa vecí v mojom živote zmenilo a boli viaceré momenty, kedy som sa nanovo rozhodla dať svoj život Bohu. V spoločenstve som si stále viac začala uvedomovať, čo to znamená mať osobný vzťah s Bohom, čo ma prirodzene viedlo k tomu, aby som ho budovala. Bola som na viacerých kurzoch a dalo by sa povedať, že na každom z nich bolo niečo, čo mi pomohlo posunúť sa ďalej.

Ďalším dôležitým momentom bolo, že sme ako spoločenstvo začali slúžiť, či už to bola príprava kurzov, podujatí, evanjelizácie alebo praktická pomoc. Zrazu to už nebolo iba o mne a o prijímaní, ale o tom, že chceme ďalej dávať to, čo sme dostali.

 

2.) Čo pre teba znamená spoločenstvo a služba pre ľudí v ňom ?

Spoločenstvo je pre mňa v prvom rade domovom. Je to miesto, kde zažívam prijatie, kde mám priateľov a tiež miesto, kde môžem rásť v poznávaní Pána Boha.

Služba pre mňa znamená veľa, no uvedomujem si, že je to hlavne o vzťahu s Ním. Keď trávime čas s Ježišom, služba je už len niečo, čo vychádza z tohto vzťahu. Takže služba pre ľudí v spoločenstve pre mňa znamená pomáhať im objaviť a rozvíjať to, čo do nich Boh vložil, ale hlavne privádzať ich bližšie k Nemu.

3.) Čo je to vlastne YWAM a ako si sa o tejto škole dozvedela?

YWAM (Mládež s misiou) je medzinárodné hnutie kresťanov rôznych denominácií, ktorí sa rozhodli naplno slúžiť Pánu Bohu a zvestovať evanjelium ľuďom na celom svete. Ich túžbou je nielen prinášať evanjelium do každej oblasti spoločnosti, ale tiež pripraviť a vystrojiť na túto úlohu ďalších ľudí.

K tomu slúži aj Škola Učeníctva (DTS), ktorú budem od septembra navštevovať. Nepamätám si presne kedy som počula o YWAMe prvýkrát, ale myslím, že to bolo na jednom seminári, ktorý viedol Ad de Bruin. Počas prednášky spomenul, že vedú Školu učeníctva a hovoril nám aj nejaké svedectvo z tejto školy. Veľmi ma to vtedy zaujalo, a preto som sa potom snažila zistiť o tom viac.

4.) Ako by mal vyzerať teda tvoj nasledujúci polrok? Čo budeš robiť?

Škola Učeníctva je rozdelená na dve časti – tzv. teoretickú (vyučovaciu), ktorá trvá tri mesiace a praktickú, ktorá bude trvať dva mesiace. Počas prvých troch mesiacov budeme mať viaceré predmety a vyučovania zamerané na budovanie osobného vzťahu s Bohom, modlitbu, štúdium Svätého písma, osobný rast a rozvíjanie duchovných darov, cirkev, evanjelizáciu a podobne. Súčasťou tejto časti je už aj praktická služba – modlitebná služba, služba v iných komunitách, služba mladým, , či napríklad služba v rómskych osadách. Zároveň to bude čas budovania komunity cez spoločné zdieľanie a modlitbu.

Potom nasleduje praktická časť, ktorú predstavuje misijný výjazd do Indie. Tu budeme naplno slúžiť tým, ktorí to potrebujú a ohlasovať evanjelium. V podstate budeme v praxi uplatňovať to, čo sme sa počas predošlých mesiacov učili teoreticky.

5.) Môžu ti naši priatelia (čitatelia stránky) nejako pomôcť?

V prvom rade prosím o modlitebnú podporu. Aj keď si to veľakrát neuvedomujeme, sila spoločenstva je práve v tom, že do vecí nemusíme ísť ako jednotlivci, ale ako spoločenstvo. V druhom rade je to finančná podpora. Samotné školné na 5 mesiacov stojí viac ako 3500 €. V tejto sume však nie sú zahrnuté výdavky spojené s misijným výjazdom do Indie (letenky, očkovania, poistenie). Preto ak by ma niekto chcel podporiť aj takouto formou, budem veľmi vďačná.