Škola služby

Škola služby

Škola služby je pravidelné stretnutie všetkých členov spoločenstva, na ktorom sa spoločne modlíme a máme vyučovanie s praktickou aplikáciou témy do života. Nechýba ani spoločný neformálny čas pri občerstvení a rozhovoroch.

Na stretnutiach sa venujeme formácií v oblasti identity, kresťanského života, objavovania osobného poslania alebo liturgii či dôležitým otázkam z histórie Cirkvi. Snažíme sa, aby každý odchádzal motivovaný robiť niečo inak a prinášať tak Božie kráľovstvo do svojho okolia.

Čas na Škole služby je pre nás dôležitým miestom rastu, učenia sa a budovania spoločenstva.

Ak nie si v našom spoločenstve a chcel by si sa prísť pozrieť, ako to všetko vyzerá, napíš nám a my sa s tebou skontaktujeme!

Modlitby za mesto

Modlitby za mesto

Dôležitou súčasťou našej služby sú aj modlitby za Trnavu. Veríme, že týmto spôsobom môžeme viac ako akokoľvek inak prinášať Kráľovstvo a „sťahovať nebo na zem“. Za posledné roky sme svedkami toho, ako modlitba za mesto môže spájať spoločenstvá, rehole, rôzne cirkevné denominácie a ďalších ľudí v spoločnom úsilí o premenu mesta.

Niekoľko krát za rok organizujeme v spolupráci so spoločenstvami z platformy tt.spoločenstvá tzv. modlitby na strategických miestach, na ktorých sa modlíme o požehnanie pre mesto a odprosujeme za hriechu spáchané v minulosti. Býva to veľmi požehnaný čas Božej prítomnosti, počas ktorého Otec premieňa duchovnú atmosféru v Trnave.

Dva krát sme zorganizovali aj podujatie s názvom „7VRCHOV“, ktorého cieľom bolo modliť sa za 7 strategických oblastí spoločnosti: umenie & šport, vzdelávanie, rodina, politika, médiá, náboženstvo, biznis. Počas jedného dňa sme 7 krát obišli hradby mesta (podobne ako Jozue) a modlili sa za padnutie duchovných hradieb a múrov, ktoré „visia“ nad obyvateľmi nášho mesta. V budúcnosti budeme radi v niečom podobnom pokračovať, lebo vidíme ovocie, ktoré to prináša.

Chvály

Chvály

tt.chvály organizujeme v spolupráci s trnavskými spoločenstvami Agape, Aggeus, Kanaán každý prvý pondelok v mesiaci (okrem letných prázdnin). Začínajú vždy o 18.30 v kostole u jezuitov na Štefánikovej. Je to čas uctievania Otca, počas ktorého býva tiež vyučovanie na rôzne témy. V druhej polovici sa naše modlitebné tímy modlia príhovory za jednotlivých ľudí.

Príležitostne bývajú chvály spojené aj so sv. omšou o 17:00 h.

Na chvály prichádza pravidelne viac ako 150 ľudí, čo je pre nás povzbudením v službe pre toto mesto. Ak ste medzi nami ešte nikdy neboli, príďte, ste vítaní!

Audio záznamy prednášok i chvál nájdete na tejto stránke.