2%

Ak chcete podporiť Spoločenstvo Kráľovské mesto svojimi 2% z dane, prečítajte si prosím tieto inštrukcie.

Spoločenstvo Kráľovské mesto je registrované v rámci ZKSM (Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže) v oblastnom centre Trnava. Nefiguruje teda samostatne ako právnicka osoba.

Toto sú údaje potrebné do Vyhlásenia:

IČO: 00641162
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Sídlo: Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves

Aby vaše 2% z dane išli priamo nášmu spoločenstvu, je nutné ešte pred poslaním na Daňový úrad prefotiť tlačivo o poukázaní 2% a poslať ho na náš email info@kaem.sk . Originály papierov je potrebné odovzdať na úrade štandardným spôsobom. Ak si nerobíte sami daňové priznanie, odovzdáva sa potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ spolu s tlačivom o poukázaní 2%. Ak si daňové priznanie robíte sami, 2% môžete poukázať už priamo v priznaní. V tom prípade postačuje odfotiť iba príslušnú stranu.
V prípade, že ste dobrovoľník, je možné získať potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a poukázať 3% zo zaplatenej dane. V prípade akýchkoľvek otázok nás určite kontaktujte.

Ak by sme nemali v spoločenstve prefotené potvrdenia o tom, že ste podali 2%, peniaze by zostali v ZKSM, kde sú takisto veľmi potrebné. Bez prefoteného potvrdenia však peniaze neprídu priamo k nášmu spoločenstvu.

Podrobné informácie nájdete aj na tejto stránke ZKSM

Predvyplnené tlačivo Vyhlásenia

Už teraz ďakujeme za Vašu podporu !