Pomôžme Maťke do YWAMu!

Maťa Hudcovičová (22) je v našom spoločenstve už od začiatku. Už niekoľko rokov aktívne slúži, pomáha pri organizovaní akcií a vedie ľudí. Od nasledujúceho školského roka ju prijali na dennú Školu učeníctva do YWAMu. Nasledujúci polrok sa bude formovať rôznych oblastiach kresťanského života a služby.

Život na tejto škole je utváraný spoločným vyučovaním, osobným mentoringom, modlitbou, časom v komunite, službou, praktickými workshopmi, ale aj praktickými prácami v prostredí školy v Lučatíne. Výstupnou formou programu školy je misijný výjazd do Indie.

Keďže školné aj náklady na letenky predstavujú viac ako 3500 eur, chceme Maťke finančne pomôcť, aby mohla na tejto škole študovať.

Pozývame aj Vás zapojiť sa do tejto zbierky a pomôcť tak Maťke k osobnostnému rastu, nášmu spoločenstvu k zrelosti, ale aj spoločenstvám v okolí v budovaní Božieho Kráľovstva! V neposlednom rade Vás tiež prosíme o modlitby za Maťu a celý jej nasledujúci polrok.

Váš finančný príspevok ľubovoľnej výšky môžete poslať na číslo účtu: SK2602000000002965403454 (VÚB banka), poznámka: YWAM

Už teraz Vám úprimne ďakujeme!