Vízia spoločenstva

 
 
 
 

VÍZIA

Priniesť Kráľovstvo do mesta.
Veríme, že Trnava môže byť kráľovským mestom a že môžeme byť súčasťou jej prebudenia. Chceme, aby Božie princípy zavládli naplno v každej oblasti života.

 


VÍZIA2016

Život kráľovskej rodiny
Chceme prakticky zažívať, čo znamená žiť Kráľovstvo vo vzťahoch. Túžime žiť vo vzájomnej dôvere, radikálnych rozhodnutiach a Otcovom milosrdenstve, aby sme tak mohli vytvárať miesto prijatia pre každého.

 

 
 

PILIERE SPOLOČENSTVA

 

 
 

logo1

Jednota
 Veríme, že na to, aby mohlo prichádzať Božie kráľovstvo, je potrebná jednota a spolupráca. Chceme byť v jednote s celou Cirkvou, spolupracovať a spájať sa s inými spoločenstvami, lebo v jednote Božieho ľudu je sila Ducha.

 

logo2

Rodina
 Chceme žiť v identite kráľovských detí, ktoré poznajú svoju hodnotu a dary, sú si bratmi a sestrami, prinášajú pokoj, vytvárajú prijatie a navzájom si pomáhajú.

 

logo3

Svedectvo
 Vystrojení prilbou spásy, pancierom spravodlivosti, štítom viery a mečom Ducha chceme ísť a svedčiť v našich rodinách, školách, prácach a autenticky žiť evanjelium.

 

 
 

logo4

Uctievanie
 Túžime byť vždy otvorení pre Ducha Svätého, vidieť Božiu moc a zázraky, chceme oslavovať a uctievať Otca a pomáhať druhým  k osobnému stretnutiu s Ním. 
 

logo5

Evanjelizácia
 Chceme prijať zodpovednosť apoštola, počúvať Božie slovo, vykročiť zo zóny svojho komfortu, venovať svoje srdce a čas a s radosťou a aktuálnym spôsobom prinášať evanjelium.