Podpora


SLUŽBA 


Ak chcete podporiť našu službu a fungovanie spoločenstva, svoj finančný dar môžete poslať na číslo účtu: 

SK2602000000002965403454 (VÚB banka)

 


CENTRUM


Ak chcete podporiť naše vznikajúce centrum a renováciu priestorov na stretnutia a semináre, svoj príspevok nám pošlite na číslo účtu:

SK2602000000002965403454 (VÚB banka)

(pozn. centrum)