Stretká


KAEM FAMILY

Interné stretká základného tímu spoločenstva bývajú pravidelne každú nedeľu. Ich cieľom je predovšetkým spoločné zdieľanie a modlitba. Súčasťou je aj krátke vyučovanie na aktuálnu tému, ktorej cieľom je voviesť ľudí hlbšie, prehlbovať vzťah s Pánom a  budovať učenícke vzťahy navzájom medzi sebou. 

SYNOVIA & DCÉRY

Skupinky, ktoré vznikli po skončení kurzu Synovia a Dcéry. Ich členovia sa stretávajú vždy v pondelok večer. Cieľom je rásť v poznaní, učiť sa žiť Božie kráľovstvo v každodennom živote a vzájomne sa povzbudzovať vo viere. 

KM ŠKOLA SLUŽBY

Formačné stretká pre služobníkov, počas ktorých sa pripravujú noví animátori, modlitebníci, vedúci skupiniek a iní slúžiaci. Stretávajú sa raz za dva týždne, pričom už popri štúdiu aktívne slúžia vrámci niektorých tímov v spoločenstve. Škola služby plní funkciu internej animátorskej školy. 
 
 
 

TEENAGE SKUPINKA

...pripravujeme...

DETSKÉ SPOLOČENSTVO

Miesto spoločenstva pre deti vo veku 6-10 rokov, kde je okrem zábavných aktivít a hier priestor na modlitbu chvál, objavovanie svojich darov či krátke vyučovanie rôznymi kreatívnymi spôsobmi.