O čo nám ide?

Budujeme

Budujeme

Chceme, aby v našom meste bolo stále viac prítomné Božie kráľovstvo. Aby láska, radosť a pokoj zavládli v každej oblasti. Aby ľudia poznali jediného Kráľa a slúžili Mu.

Investujeme

Investujeme

Sme mladí ľudia, ktorí nechcú prežiť svoj život povrchne, ale chcú vytvárať lepšiu budúcnosť. Práca s mladými, ktorým záleží na veciach okolo, je jedna z najlepších investícií.

Učíme sa

Učíme sa

Vyučovanie, modlitba a život v spoločenstve nám pomáhajú stať sa inteligentnými kresťanmi, ktorí sa neboja svedčiť o evanjeliu a s múdrosťou vysvetliť to, čomu veria.

Milujeme

Milujeme

Skúsenosť s Otcovou láskou, nám pomáha navzájom sa prijímať, pomáhať si a milovať druhých ľudí. Nemôžeme dávať to, čo nemáme, preto je vzťah s Ježišom pre nás kľúčovou vecou.

Spájame sa

Spájame sa

Vieme, že veľké veci sami nedáme. Snažíme sa spolupracovať s inými spoločenstvami, vytvárať partnerstvá a usilovať sa o jednotu. Dvaja predsa zmôžu viac než jeden.

Snívame

Snívame

Veríme, že stále sa dá ísť ďalej. Preto v našom spoločenstve nikdy nechýbajú nové nápady, sny a vízie. Očakávame prebudenie a tešíme sa na všetko, čo pre nás Pán Boh chystá.

Zo života spoločenstva