Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3,16)

dat vsetko

Vždy keď čítam tento verš, premýšľam nad tým, či si skutočne uvedomujeme jeho hĺbku a to, čo tento verš znamená pre náš život. Ježiš nás Привет, učí, že máme robiť všetko, čo vidíme robiť Otca. A práve v Otcovi máme cheap nba jerseys príklad dokonalej lásky. Jeho  láska k nám bola tak silná, že ho nedokázala zastaviť ani tá najväčšia obeta. Bol ochotný dať naozaj VŠETKO, aby sme ty a ja, mohli žiť. Keď listujem vo Svätom Písme, nachádzam mnohých odvážnych mužov a ženy, ktorých na ceste viery  nedokázalo zastaviť nič z tohto sveta. Boží muži a Božie ženy, ktorí ostali verní svojmu Bohu až do konca. Všetci poznáme príbeh Abra(há)ma, jeho viery, vytrvalosti a vernosti. No ani on sa nestal mužom viery zo dňa na deň. Jedno však vedel…. Vedel, komu uveril. cheap nba jerseys A preto  Abrahám tak miloval Boha…že bol ochotný vzdať sa svojho jediného syna…Tak veľmi miloval Boha, že bol rozhodnutý dať mu VŠETKO, čo mal, hoci by ho to stálo naozaj veľa. To ale neznamená, cheap jerseys že všetci musíme „obetovať život“. Veď Boh CA. nechce tvoj život, ide mu o tvoje srdce.  Dať všetko je rozhodnutie, že kamkoľvek pôjdeš a čokoľvek budeš robiť, budeš robiť s Ním a na Jeho slávu. Možno nebudeš vždy všetkému rozumieť, možno veci nepôjdu podľa tvojich predstáv, možno si to, čo budeš musieť urobiť, bude vyžadovať cheap jerseys odvahu a úplnú odovzdanosť… wholesale jerseys No tvoj Otec je verný a vždy bude stáť pri tebe! On ti túži dať viac ako si dokážeš predstaviť. Ale iba vtedy, keď sa necháš  Ním viesť, budeš môcť zakúsiť veci, ktoré pre teba pripravil.

maťka

 Maťa