Keď píšem tento blog, počúvam toto. Môžeš sa inšpirovať 🙂

Na svete sú niektoré veci, ktoré sa týkajú všetkých ľudí. Musíme dýchať, jesť, spať, žijeme na rovnakej zemi, pozeráme sa na rovnaké slnko a to všetko je pre nás ako ľudí príznačné. A bez ohľadu na to, či tomu veríš alebo nie, Ježišova smrť je tiež udalosťou, ktorá má dopad na život všetkých ľudí – aj na ten tvoj.

srdce

Neviem, či si dokážeš predstaviť lásku, s ktorou Ježiš šiel na Kalváriu. Všetko to spravil úplne dobrovoľne a slobodne – nie preto, že by to bola jediná posledná šanca. Myslím, že na kríži Ježišovi praskalo srdce láskou, ktorou ťa miluje. Jeho motiváciou znášať hroznú bolesť bolo to, že sa pozrel na teba a na to, aký potenciál sa v tebe uvoľní, keď budeš žiť naozaj slobodný.

Ježiš videl za horizont a videl, aké ovocie prinesie jeho láska v tvojom živote. Videl, že keď sa rozhodneš prijať jeho lásku a staneš sa jej nositeľom, ako veľa to prinesie tomuto svetu. Láska, ktorá dnes žije v tebe, môže dorásť na lásku, ktorou sa Ježiš pozeral z kríža. To znamená, že láska, ktorú žiješ, môže ísť ďalej, na nový level – za hranice tvojho doterajšieho chápania lásky.

Láska je kyslíkom neba. Keď dnes povieš summer Ježišovi, že ju chceš prijať viac, bude sa ti stávať niečím úplne prirodzeným – ako dýchanie – a realita neba sa začne prelamovať do tvojho života Pipeline novým spôsobom. Budeš vidieť zázraky, uzdravenia vzťahov a prielomy v dlho-nemeniacich sa oblastiach. Skrátka, budeš zažívať Božie Kráľovstvo na zemi.

Okej, tak povedzme, že chceš, aby tvoja láska bola väčšia. Čo pre to treba urobiť?

Prvú dôležitú vec  píše sv. Pavol v Liste Rimanom (12,2): „Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania…“ To, že Ježiš za teba zomrel, radikálne zmenilo tvoje postavenie. Nemusíš žiť v starom živote, hriechu a nastavení „bezvýznamného Game hriešnika“, môžeš žiť vo vedomí a autorite milovaného Božieho syna alebo dcéry. On totiž pozerá viac na to, ako ťa miluje než na to, cheap nba jerseys ako padáš. Takže prijmi a uver v to, že Boh sa na teba pozerá svojím pohľadom, nie tvojím. Vidí všetok potenciál, ktorý v tebe drieme a chce to použiť.

Ako druhé si musíš uvedomiť, že je to zadarmo. Ak chceš viac lásky, nemusíš si to ničím zaslúžiť. On je pripravený ti to všetko dať, ak ho o to budeš prosiť. A dôkaz o tom, že Deň si nevymýšľam, nájdeš v Biblii:
„Lebo každý, kto prosí, dostane…“ (Lk 11,10) To cheap nba jerseys nie je metafora, to je realita!

Kedy inokedy ako dnes, ako práve v tejto chvíli, bude príležitosť povedať Ježišovi: „Daj mi viac lásky!“?

Verím, že Pán Boh ti chce dať zažiť explóziu lásky konkrétnym a viditeľným spôsobom v tvojom živote! ?????? Nie je to niečo pre wholesale nfl jerseys vyvolených alebo tých wholesale jerseys „ktorí sú oveľa ďalej ako ja“, ?o je to pre teba! Modlím sa, aby si stále viac spoznával lásku, s ktorou Ježiš v?etko ani na moment nezaváhal položiť svoj život, aby si ty mohol žiť v slobode.

Michal