Jedného dňa sa zastavíš a pozeráš sa, vidíš okolo seba nádheru, ktorá ti priam bije do očí alebo aj veľa nepekných vecí. No vidíš naozaj dobre?

photo-1455368109333-ebc686ad6c58

Otázka, ktorú si kladiem posledné dni, pramení priam z hĺbky srdca. Ako naozaj dobre vidieť? A čo to znamená pozerať sa na veci a ľudí Božím pohľadom? Odpoveď neviem, no niečo predsa len viem. Je rozdiel hľadieť a pozerať sa, tak ako je rozdiel žiť a prežívať. Pozerám sa vtedy, keď vidím, čo a kto je okolo mňa, ale nič to so mnou nerobí. Len sa pozerám a to mi stačí, lebo si myslím, že to je to podstatné. No hľadieť znamená prežiť v srdci situáciu, na ktorú sa pozeráš. Byť zasiahnutý tým, čo vidíš a nenechať si to len tak ujsť. Byť absolútne vtiahnutý do toho, na čo sa pozeráš.

Boh nám často ukazuje rôzne veci, krásne aj kruté a často s tým nič neurobíme. No nerobí to len tak pre nič za nič. Má to v tebe vyvolať radosť, vďačnosť, súcit a tak to má pohnúť tvojím srdcom, aby si sa viac priblížil k nemu. Preto je dôležité hľadieť do hĺbky.

Je dôležité hľadieť do hĺbky ľudí. Pozrieť sa na človeka a vidieť to čo je ostatným neviditeľné. V Prvom liste Solúnčanom je napísané: Aj keď sme boli, bratia, na krátky čas od vás odlúčení, no iba tvárou, nie srdcom, tým viac a túžobnejšie sme sa usilovali uvidieť vašu tvár. Práve v čase, keď Pavol nebol v prítomnosti svojich blízkych sa ich učil spoznávať srdcom. A v tom je to tajomstvo. Boh je ukrytý v srdci, ak nebudeš hľadieť do srdca, nikdy Ho neuvidíš v druhom človeku. Ale keď ho nájdeš, nebude pre teba problémom vidieť Ho všade a v každom. Už nikdy ti neostane ukrytý, lebo tvoj rozmer pozerania sa rozšíri na vyššiu úroveň.

A to čo uvidíš bude šokujúce. Prečo? Lebo Pán Boh je neobsiahnuteľný a ty Ho zrazu spoznáš úplne inak, ako si Ho poznal do teraz. Budeš Ho poznať v rôznych kúskoch. Jedným kúskom bude Boh Otec v tvojom otcovi, ak sa budeš dostatočne dlho hľadieť, budeš prekvapený, koľko z Pána Boha nesie tvoj otec. Iným bude zas tvoja mamka, ktorá v mnohom úplne verne bude zjavovať Jeho materstvo (a áno, ty to zrazu budeš vidieť v plnej sile), inak budeš hľadieť na autoritu, ktorú musíš rešpektovať, bude v nej ukrytá Spravodlivosť, Odvážnosť. A takto sa bude meniť tvoj pohľad  na všetkých. Chtiac či nechtiac budeš viac milovať, lebo nedá sa Ho nemilovať. A práve o to ide! Nie? Poznať Ho o kúsok viac, aby si Ho mohol viac milovať.

Terézia