Chvály

Chvály

tt.chvály organizujeme v spolupráci s trnavskými spoločenstvami Agape, Aggeus, Kanaán každý prvý pondelok v mesiaci (okrem letných prázdnin). Začínajú vždy o 18.30 v kostole u jezuitov na Štefánikovej. Je to čas uctievania Otca, počas ktorého býva tiež vyučovanie na rôzne témy. V druhej polovici sa naše modlitebné tímy modlia príhovory za jednotlivých ľudí.

Na chvály prichádza pravidelne viac ako 150 ľudí, čo je pre nás povzbudením v službe pre toto mesto. Ak ste medzi nami ešte nikdy neboli, príďte, ste vítaní!

Audio záznamy prednášok i chvál nájdete na tejto stránke.