Modlitby za mesto

Modlitby za mesto

Dôležitou súčasťou našej služby sú aj modlitby za Trnavu. Veríme, že týmto spôsobom môžeme viac ako akokoľvek inak prinášať Kráľovstvo a “sťahovať nebo na zem”. Za posledné roky sme svedkami toho, ako modlitba za mesto môže spájať spoločenstvá, rehole, rôzne cirkevné denominácie a ďalších ľudí v spoločnom úsilí o premenu mesta.

Pár krát do roka sme v spolupráci so spoločenstvami z platformy tt.spoločenstvá organizovali tzv. modlitby na strategických miestach, na ktorých sa modlíme o požehnanie pre mesto a odprosujeme za hriechu spáchané v minulosti. Býva to veľmi požehnaný čas Božej prítomnosti, počas ktorého Otec premieňa duchovnú atmosféru v Trnave.

Tri krát sme zorganizovali aj podujatie s názvom “7VRCHOV”, ktorého cieľom bolo modliť sa za 7 strategických oblastí spoločnosti: umenie & šport, vzdelávanie, rodina, politika, médiá, náboženstvo, biznis. Počas jedného dňa sme 7 krát obišli hradby mesta (podobne ako Jozue) a modlili sa za padnutie duchovných hradieb a múrov, ktoré “visia” nad obyvateľmi nášho mesta. V budúcnosti budeme radi v niečom podobnom pokračovať, lebo vidíme ovocie, ktoré to prináša.