Vždy na záver končiaceho roka sa pýtam Pána Boha, aký je jeho zámer, aká je jeho vízia pre ten ďalší rok. Už niekoľko rokov sa presviedčam, že jeho prisľúbenia nie sú „slová do vetra“, ale – ako vidím s odstupom času – sú to skutočné veci, ktoré sa dejú. Posledné dva týždne vo mne teda znela otázka „Bože, kam nás chceš viesť v roku 2018?“

Uplynulý rok  sme v našom spoločenstve žili rok víťazstva. Rok, kedy sme zažili niekoľko spoločných výhier, dobrých vecí a o to viac zatiaľ neviditeľných zmien v duchovnej oblasti. Jeden obraz, ktorý sme dostali hovoril o tom, že sme ako Izraeliti stojaci na hranici zasľúbenej zeme. Že po čase sucha a púšte je tu konečne zasľúbená zem.

Verím tomu. Verím, že Božím zámerom od začiatku je, aby nám dal do vlastníctva  „zasľúbenú zem“ – oblasti a miesta, ktoré prinesú požehnanie mnohým ľuďom. Som presvedčený, že s tým všetkým je tu pre každého z nás akási nová úroveň chápania toho, čo Boh robí v našich životoch, ale aj v celej spoločnosti. Sny a slová o prebudení sa zrazu stávajú niečím bližším, konkrétnejším!

Mám nádej, že to, ako Boh opisuje krásu zasľúbenej zeme, je prorockým obrazom pre každého z nás: „Ak budete milovať Pána, svojho Boha, a slúžiť mu celým srdcom a celou dušou, tak dá vašej zemi dažďa na svoj čas, včasný dážď i neskorý dážď, aby ste mohli pozbierať obilie, mušt a olej,… aby ste sa aj vy mali z čoho najesť dosýta.“ (Dt 11,13-15)

Úloha znie teda jednoducho: Vpred s odvahou! Poďme a zaberme územie, ktoré nám už patrí a chýba už len obsadiť ho. Boží prísľub hovorí jasne: „…Prevezmete vlastníctvo od národov, ktoré sú väčšie a mocnejšie ako vy. Každé miesto, na ktoré stúpi vaša noha, bude vaše. (Dt 11,23-24)

Pre mňa to znamená. že Boh nám dá zodpovednosť za niečo nové, niečo, čo doteraz patrilo „iným národom“. Takisto sme pozvaní ísť na nové miesta. Aj v našom meste je stále toľko miest a toľko ľudí, ktorí nepoznajú ešte radostnú zvesť evanjelia – verím, že Boh tieto miesta pre nás vybojoval a my tam máme právo vstúpiť s autoritou.

Očakávam teda rok plný dobrodružstva, nových výziev a projektov, do ktorých nás Pán Boh zavolá. Chcem ísť tam, kde pôjde Boží Duch a nechcem ostať pozadu. Teším sa, že v tomto roku uvidíme niečo úplne nové. Niečo ako keď Jozue s Izraelitmi vstúpili po 40 rokoch púšte do krajiny oplývajúcej mliekom a medom.

Tu by som mohol skončiť a povzbudiť ťa k radosti a odvahe ísť vpred do nových vecí. Je tu však ešte niekoľko dôležitých vecí, ktoré potrebuješ vedieť, kým vstúpiš do zasľúbenej zeme.

 

  1. Nechoď sám

Keď Izraeliti vstúpili do Kanaánu, vstúpili tam ako národ, ako ozbrojená armáda, nie ako jednotlivci. Na území mali nepriateľov, ktorí sa krajiny nechceli vzdať a oni potrebovali s nimi bojovať. Ak by si do zasľúbenej zeme vkročil sám, ak by si odmietal akúkoľvek pomoc a podporu bratov a sestier zo spoločenstva, je veľmi pravdepodobné, že ťa niečo zastaví.

Nepúšťaj sa do nových projektov bez toho, aby si nemal oporu v spoločenstve, bez toho, aby druhí vedeli, do čoho sa púšťaš a aké riziká sú pred tebou. Modlitby a pomoc tvojich priateľov v spoločenstve sú dôležitejšie ako si myslíš. Preto nevypusť spoločenstvo zo svojho života, aj keď si nové úlohy vyžiadajú viac času či povinností.

„Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor.“ (Kaz 4,12)

 

  1. Prídu nepriatelia

Potrebuješ vedieť už dnes, že zajtra môžu prísť nepriatelia. Strach, pohodlnosť, neochota budovať Božie kráľovstvo, lenivosť, rozdelenosť  – to všetko môžu byť „obrovia“, ktorí ťa budú chcieť zadržať, aby si viac nepokračoval v obsadzovaní zasľúbenej zeme.
V danej chvíli sa ti možno nebude chcieť ísť ďalej a možno ani nebudeš vidieť zmysel toho, čo robíš. Práve v takej chvíli sa pozri na Otcove prisľúbenia pre teba, spomeň si na varovanie pred nepriateľmi, pomenuj si, čo prežívať a rozhodni sa proti tomu sa v mysli postaviť. Modli sa a pros, aby ti Otec ukázal stratégiu, ako ktorých nepriateľov poraziť.

 

  1. Nevracaj sa späť

Nech už bude situácia akákoľvek, ak chceš zažiť milosť zasľúbenej zeme, nevracaj sa späť na púšť. Na hranici by si mohol stáť koľko chceš, ale tak sa nijak neposunieš, nič nedobyješ. Buď vytrvalý vo zverenej úlohe a zodpovedne stoj vo veciach, do ktorých ťa Boh pozval. Nezabudni mu byť vďačný.

 

Máš všetko. Na cestu do zasľúbenej zeme tvojho života nepotrebuješ veľa peňazí, dobrý imidž či úspech v škole či práci. Stačí ti počúvať Ježiša, hľadať jeho vôľu, objavovať jeho logiku a do zasľúbenej zeme vkročíš ani nebudeš vedieť ako.

Žehnám ti, aby bol pre teba tento rok plný odvážnych rozhodnutí a odhodlania ísť vpred za každú cenu!

 


MICHAL