Zdá sa ti, že nezvládaš niesť už ani veci vlastného života? Nezúfaj, pozri sa na svoj život zhora. Koľkí čakajú, kým povstaneš. Mnohí čakajú… Mnohí čakajú, kým zasvietiš svetlom, ktoré ťa chce prežiariť.

Už stras malovernosť. Už stras malomyseľnosť.

Uver tomu, že si hrdinom dnešných čias. Uver tomu, že si mesto postavené na návrší. Neskrývaj sa v kúte. Neboj sa svetla. Neboj sa byť svetlom. Nie v rečiach, ale v konkrétnych skutkoch. Z nich nech je viditeľná tvoja viera. Skutky preniknuté mocou. Mocou nie zaslúženou, ale danou. Danou pre Božiu priazeň, ktorou je pretkaný tvoj život..

 Boh chce pretkať tvoj život svojou mocou. Chce sa ľudstvu priblížiť cez teba. Nakoľko mu to dovolíš? .. Dnes sa všetko začína a pokračuje. Tak nemaj rezignujúci postoj zúfalca. Nemaj myšlienky prehry, ale dôvery, že Boh neustále buduje niečo nové a dobré.

Prechádzaš si ťažším obdobím? Ako dobre! Ako dobre, že nie je nič na tomto svete, čo by bolo silnejšie, alebo väčšie ako Boh, ktorý ťa cez tieto veci nesie.

Vieš komu si vlastne uveril? Ak áno, očakávaj radostne. Neskrývaj sa. Tvoja vernosť, tvoj postoj srdca v čase súženia alebo v čase radosti, tvoj postoj, v akomkoľvek období, ovplyvňuje mnohých. Ak stojíš na strane Boha, búrka ti prinesie sviežosť vzduchu, nový dážď, pokropenie pôdy, bez strát.

Nie je sily, ktorá by zlomila moc kríža. No ona sama má moc zlomiť teba. Zlomiť ťa pre novú slobodu, priviesť ťa k očisteniu. Všetko slúži na dobré, tým ktorí milujú Boha. Nezastavuj sa teda v hľadaní, neprestávaj byť svetlom, nezostupuj z miesta postaveného na návrší, odkiaľ ťa je dobre vidieť. Dovoľ Božiemu Duchu, aby svetlom, ktorým ťa preniká – či ho vidíš, či nie – osvetlil každý kúsok tmy. Nenechaj sa zmiasť, ani znechutiť.

Dovoľ, aby Božia prítomnosť v tebe bola odpoveďou na dávno nevypovedané otázky tých, ktorí ťa sledujú. Žiť len pre seba je málo. Prekročenie egoizmu, risk lásky nás privádza k naplneniu, po ktorom všetci tak prahneme. Buď odvážny zabudnúť na chvíľu na seba, vložiť svoj život do rúk Krista a prejsť tými cestami, ktorými ťa volá kráčať. No nie v smútku, zúfalstve, ale v očakávaní a dôvere, ktorá napĺňa srdce radosťou a pokojom – hlbokým, nie z tohto sveta. Pretože jediné, čo môžeš očakávať je sláva, ktorá sa zjavuje na Božích synoch a dcérach. Boh nevie konať inak ako v tvoj prospech. Pre lásku, ktorú voči tebe nesie. Pre lásku, ktorá plodí nový život.     


DOMINIKA