Milovaní! Tak aj ja začnem takto: Všetko dobré do nového roka. Chápete, už je 2019? A aj tento rok bude istotne dobrý. Ale pekne po poriadku.

Pripíjali sme si za starým rokom a zároveň do nového. Privítali sme ho nejakou pyrotechnikou. Ale nie každý sa s ním i rozlúčil. Verím, že možno nebol najľahší, ale uvedomujem si, že je mnoho vecí v mojom živote, ktoré sa stali a možno sme už na ne zabudli. Myslím si, že nebeský Otec si za veľa z nich zaslúži jedno obrovské ĎAKUJEM. A možno je to iba veľa maličkostí, ktoré vytvorili jeden celý požehnaný rok. Niekedy dokonca práve tie vytvoria jednu veľkú vec.

Sme ľudia, čiže sme aj zlyhali. Nie všetky hriechy, hlavne nie vyznané, si asi budeme pamätať. Ale aj tak by sme nemali zabudnúť Bohu povedať PREPÁČ.

Tieto dve čarovné slovíčka by sa nemuseli týkať iba nás a Boha, ale i medziľudských vzťahov.

A čo slovko PROSÍM? To už sa viac-menej týka nového roka a našej odvahy. Odvahy snívať veľké sny a nezostať len pri tom, ale ich aj žiť. Prosiť o túto odvahu, ako aj milosti pre žitie týchto snov.
Naše novoročné prianie: Všetko dobré, je naše ľudské, pre niekoho možno chybné, prianie, pretože pri žití snov, Božej vôle, to istotne nie je len dobré. Keď si predstavím, čo ma všetko čaká, nepredstavuje si totiž bezproblémový život. Ale keďže náš cieľ je nebo a neviem, v ktorý deň ho už uvidím, som rada, že mi druhí želajú takéto prianie. Veď v nebi je predsa len dobre.

Tak šup a žime naplno! Využime milosti každého dňa na priblíženie sa k Otcovmu srdcu a plánu s nami. Veď nato nám stačí naše rozhodnutie a jeho milosť.


KIKA