MONIKA POLONYIOVÁ


Priznám sa, že kniha „Diabolské posadnutia a exorcizmus“ od exorcistu Francesca Bamonteho nebola pre mňa práve ľahkým čítaním na jeden večer. Jej náročnosť však nespočívala v štylistike, ale skôr v obsahu a vnútornom nadstavení človeka.

Skutočnosť, že Satan a jeho nasledovníci sú reálni, bola pre mňa len niečím vzdialeným, niečím čo sa ma až tak netýka – veď predsa ja sa snažím žiť dobre a zlu sa vyhýbam. O to väčšie prekvapenie a šok som zažila, keď som sa z knihy začala dozvedať ako to funguje v týchto kruhoch vo svete. Autor v knihe objasňuje nielen to kto je diabol, ale aj to aké existujú prúdy satanizmu, na čom sú založené a ako fungujú. Kniha nie je len súhrnom teoretických vedomostí, ale je podopretá mnohoročnými skúsenosťami exorcistu a tiež výpoveďami samotných bývalých satanistov. Autor na mnohých príkladoch vysvetľuje čo je a ako vzniká mimoriadne pôsobenie zlého ducha – diabolské zamorenie, obťažovanie, útlak, sužovanie, posadnutosť a čo robiť ak sa človeka niečo z týchto vecí týka. Poslednú kapitolu venuje exorcizmu a spomína v nej skúsenosti viacerých exorcistov, ktoré ma dostávajú do pokory a premýšľaní o vlastnom živote a tiež k potrebe modliť sa za odpustenie hriechov – či už našich, našich blízkych alebo aj úplne cudzích ľudí, ktorí sú uväznení v pazúroch zla a sami si možno pomôcť nevedia. Taktiež sa sama seba spytujem, koľko času som za celý svoj život venovala modlitbe za kňazov, zvlášť však exorcistov, ktorí sa pre nás ľudí obetujú v tak ťažkom otvorenom boji.

Kniha Francesca Bamonteho môže byť prínosom pre každého človeka, nielen kresťana, pretože akosi príliš sme si už zvykli na to, že diabol je ten milý čert z rozprávky a o to ľahšie sa nám potom verí klamstvu, že je neškodný a v podstate len vykonávajúci spravodlivosť nad tými „zlými ľuďmi“. Akosi príliš sme si zvykli na to, že sa nás to netýka. Opak je však pravdou. Týka sa nás to o to viac o čo viac ho berieme na ľahkú váhu.

Viac o knihe Diabolské posadnutia a exorcizmus nájdete tu.