Čo ak…

Kto pozoruje na vietor, nebude chcieť siať a kto sa obzerá po mrakoch, nepustí sa do žatvy. (Kaz 11,4) Možno poznáš ten pocit, keď si v nejakej situácii, ktorej výsledok bude buď pozitívny, alebo negatívny a ty nedokážeš myslieť na nič iné, len na tú druhú možnosť – čo budeš robiť, ak sa veci pokazia… Strach nás v takejto…

Dáš všetko ?

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3,16) Vždy keď čítam tento verš, premýšľam nad tým, či si skutočne uvedomujeme jeho hĺbku a to, čo tento verš znamená pre náš život. Ježiš nás Привет, učí, že máme robiť všetko, čo vidíme…