Dáš všetko ?

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3,16) Vždy keď čítam tento verš, premýšľam nad tým, či si skutočne uvedomujeme jeho hĺbku a to, čo tento verš znamená pre náš život. Ježiš nás Привет, učí, že máme robiť všetko, čo vidíme…