Postup krokov na poukázanie 2% Spoločenstvu Kráľovské mesto


1 Do 15.02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2 Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo  Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018

3 Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. 

4 Stiahnite a vytlačte si Vyhlásenie a správne vyplňte svoje osobné údaje. 

5 Skontrolujte, či sa v II. oddieli o prijímateľovi nachádzajú údaje občianskeho združenia Lifestarter, v rámci ktorého funguje naše spoločenstvo. V prípade, že nie, vypíšte ich nasledovne: 

IČO: 50718274 (musí byť zarovnané vpravo) Právna forma: občianske združenie; Obchodné meno:Lifestarter; Sídlo – Ulica: Ľ. Podjavorinskej; Súpisné/orientačné číslo: 2545/20; PSČ: 91701; Obec: Trnava

6 Prosíme Vás, pre našu potrebu, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, adresa, trvalý pobyt – nie však poukázaná suma). Pomôže nám to pri koordinácii našich podporovateľov. Ak tak z nejakého dôvodu nechcete urobiť, súhlas nie je nevyhnutnou súčasťou vyhlásenia, a teda môžete nechať políčko prázdne. 

7 Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. 2019 na daňový úrad. (Adresu Vášho Daňového úradu si nájdete TU. )


Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

PUž teraz ďakujeme za Vašu podporu !