2% sú ako horčičné zrnko

Keď sejú horčičné zrnko do zeme, “je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.” (Mk 4, 31-32)

Podobne je to aj s dvoma percentami. Možno si niekedy poviete, že je to príliš malá suma na to, aby som “strácal(a) čas” pri jej darovaní. Pre nás však predstavuje veľkú pomoc a aj vďaka nej sa môžeme stávať miestom prijatia pre mladých a šíriť Božie kráľovstvo v Trnave. 

Pozývame vás zasiať horčičné zrnko v podobe darovania 2% z vašich daní nášmu spoločenstvu. Ako to urobiť?

1

Požiadajte zamestnávateľa

Do 15.02. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potvrdenie o zaplatení dane

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil alebo si pripravte sami tlačivo  Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019

2

3

Výška 2% z vašej dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Viac

Vyplňte Vyhlásenie

Stiahnite a vytlačte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a správne vyplňte svoje osobné údaje. 

4

5

Výška 2% z vašej dane

Skontrolujte, či sa v II. oddieli o prijímateľovi nachádzajú údaje občianskeho združenia Lifestarter, v rámci ktorého funguje naše spoločenstvo. V prípade, že nie, vypíšte ich nasledovne:

IČO: 50718274 (musí byť zarovnané vpravo)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Lifestarter
Sídlo – Ulica: Ľ. Podjavorinskej Súpisné/orientačné číslo: 2545/20;
PSČ:
91701 
Obec: Trnava

Dajte nám o sebe vedieť

Prosíme Vás, pre našu potrebu, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, adresa, trvalý pobyt).
Pomôže nám to pri koordinácii našich podporovateľov. Ak tak z nejakého dôvodu nechcete urobiť, súhlas nie je nevyhnutnou súčasťou vyhlásenia, a teda môžete nechať políčko prázdne. 

6

7

Zaneste to na Daňový úrad

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. 2020 na daňový úrad
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.

ďakujeme