michael-henry-8TNbGM3iu9o-unsplash

Náš evanjelizačný kurz "Synovia & Dcéry"

Je 8-týždňový kurz pre všetkých, ktorí chcú spoznávať Boha ako milujúceho Otca, zažiť prijatie a spoločenstvo a objaviť skutočný zmysel svojho života. 

Zároveň slúži tiež ako prípravný kurz pre ľudí, ktorí sa chcú stať súčasťou nášho spoločenstva. 

Aktuálne info, podmienky aj prihlasovanie zverejníme na našom webe aj facebooku