Kráľovské mesto dnes

0

Toľko nás asi je. Občas sa to mení, niekto prichádza, niekto odchádza, z času na čas pribudnú nové deti alebo manželskí partneri 🙂 

Ako spoločenstvo sa stretávame každý týždeň, a to v nedeľu. Počas týždňa mávame malé skupinky alebo inú spoločnú akciu.

PRINÁŠAŤ BOŽIE
KRÁĽOVSTVO DO MESTA.

Toto je naša vízia. Chceme žiť Božie kráľovstvo v každodennom živote a byť autentickými kresťanmi, ktorí budú meniť svet .

Naše spoločenstvo je súčasťou  Katolíckej cirkvi a je plne podriadené jej učeniu i autorite. Máme tiež radi Charis

V Trnave spolupracujeme s ďalšími katolíckymi charizmatickými spoločenstvami v rámci platformy tt.spoločenstvá.

Sme tiež hrdými členmi ZKSM – Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže

Náš príbeh

hvnp spolfot

Začalo to divadlom

V auguste 2012 pripravilo niekoľko mladých ľudí pri Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave divadelné predstavenie “Hlas volajúceho na púšti”. V ďalšom školskom roku sme sa začali stretávať na stretkách, kde sa spolu modlili a zdieľali. 

Alfa kurz a formácia

Postupne sa medzi nás pridávali ďalší, a tak sme na jar 2013 pripravili kurz Alfa, kde sme viac prehĺbili vzťah s Bohom, ale aj medzi sebou. Množstvo spoločných aktivít a spôsobilo, že z malej skupinky sa stávalo spoločenstvo. 

980850_575228352500087_1539270198_o
1522340_675257602497161_1618870368_n

Do hĺbky

Keďže sme chceli ísť ďalej a rásť, zorganizovali sme interný seminár “Život v Duchu”, počas ktorého sme sa mnohí upevnili v rozhodnutí nasledovať Ježiša a viacerí z nás spravili rozhodnutie naplno fungovať v spoločenstve. 

Spoločenstvo

Pravidelne sme sa stretávali, mali sme spoločné víkenovky, začali sme tradíciu letného campu “Holydays”, pripravili sme viacero evanjelizačných výjazdov do farností, táborov pre deti a podieľali sa na modlitbovom obchádzaní hradieb mesta s názvom “7vrchov”.

10445524_843470972342489_6367136225992488295_n
IMG_0530

Nové meno

V roku 2015 sme prijali nové meno spoločenstva – Kráľovské mesto. Vyjadruje našu víziu a rozhodnutie prinášať do nášho mesta Božie kráľovstvo. Tento čas bol akýmsi novým štartom a výzvou k novým veciam. 

Jednota a spolupráca

Niekedy v tomto období sme aktívne naštartovali spoluprácu s ďalšími trnavskými spoločenstvami – Agape, Aggeus a Kanaán a pridali sa do platformy tt.spoločenstvách. Okrem otvorených chvál sme sa stretávali na Dňoch tt.spoločenstiev. 

17855646_1431191143570466_2704941280862699246_o
10636693_1031727740183477_7957653584373618510_o

Synovia & Dcéry

V októbri 2015 sa prvýkrát uskutočnil náš kurz “Synovia & Dcéry”, ktorý sme viedli spolu s ľuďmi zo spoločenstva Júda. Počas prvej a druhej časti sa tak do spoločenstva pridalo veľa nových ľudí. 

Spolu

Od skončenia kurzov sa toho udialo veľa, ďalší ľudia sa pridali, viacerí z nás si založili rodiny, mali sme ročnú formáciu “Škola služby” a veľa pekných spoločných akcií. Sme vďační Pánu Bohu za všetko, čo medzi nami robil a stále robí!

30581854_1808958199127090_4457264566698508288_o
IMG_7064

Dnes

Aktuálne je nás v spoločenstve asi 30, sme prevažne vysokoškoláci, pracujúci a mladé rodiny s deťmi. Stretávame sa každý týždeň, robievame otvorené stretká pre nových ľudí a v tom všetkom sa snažíme počúvať, k čomu nás Duch Svätý bude viesť.