Pomôžte nám prinášať Božie kráľovstvo!

Modlitba

Potrebujeme vaše modlitby, aby sme robili to, čo chce od nás Pán a mohli tak byť svetlom pre túto generáciu.

Svedectvo

Ak ste pri našej službe zažili, ako sa vás Boh dotkol alebo nás chcete len povzbudiť v tom čo robíme, napíšte nám!

Finančná podpora

Môžete nás podporiť ľubovoľným finančným príspevkom na náš účet alebo sa stať pravidelným podporovateľom.

Váš finančný príspevok môžete poslať na číslo účtu

SK26 0200 0000 0029 6540 3454

VÚB banka | poznámka: “Podpora KM”