Buduj spolu s nami Kráľovské mesto!

Prehrať video

Prečo Kráľovské mesto?

Našou víziou je prinášať Božie kráľovstvo do mesta a pomáhať ľuďom objaviť skutočný vzťah s Bohom. Snažíme sa byť autentickými kresťanmi a meniť svet okolo nás.
Veríme, že Boh má sen aj s naším mestom a že ho nechce len snívať, ale premeniť na realitu.

Ako nám môžete pomôcť?

PRAVIDELNÝ DARCA

undraw_Credit_card_3ed6

Staň sa naším  pravidelným podporovateľom!

PREVOD NA ÚČET

km pbs

SK IBAN: 
SK26 0200 0000 0029 6540 3454

Čo môžeme robiť vďaka tvojej podpore?

Pravidelne sa venovať desiatkám mladých ľudí
z Trnavy a okolia. 

undraw_video_files_fu10

Natáčať videá s hodnotným duchovným obsahom. 

Pripravovať zaujímavé
a podnetné blogy či svedectvá
na sociálne siete.

undraw_team_ih79

Organizovať otvorené stretká a evenjelizácie
pre školy a farnosti. 

undraw_letter_2k4m

Zaplatiť ľudí na čiastočný úväzok pre službu a pastoráciu.