Podpora


SLUŽBA 


Ak chcete podporiť našu službu a fungovanie spoločenstva, svoj finančný dar môžete poslať na číslo účtu: 

SK2602000000002965403454 (VÚB banka)

 


CENTRUM


Ak chcete podporiť naše vznikajúce centrum a renováciu priestorov na stretnutia a semináre, svoj príspevok nám pošlite na číslo účtu:

SK2602000000002965403454 (VÚB banka)

(pozn. centrum)

 

PRAVIDELNÁ PODPORA SPOLOČENSTVA

Naša služba si vyžaduje pravidelné náklady, ktoré nie vždy vieme pokryť z vlastných zdrojov. Podpora od rôznych darcov je preto pre nás kľúčová. Pozývame vás pridať sa k naším pravidelným podporovateľom a pomôcť nám tak zaplatiť výdavky na nájom za priestory, občerstvenie, nákup novej techniky, vybavenie a zariadenie miestnosti, propagácia a tlač materiálov, naše vzdelávanie (konferencie, literatúra). Pravidelní podporovatelia dostávajú pravidelné informácie zo života spoločenstva, ako aj vyúčtovanie peňazí, ktoré dostávame. 
Medzi našich podporovateľov sa môžete zaregistrovať prostredníctvom tohto formuláru.