Služba


PRÁCA S MLADÝMI

Najväčšia časť našej služby je zameraná na mladých ľudí. Spolu sa stretávame na rôznych formačných stretnutiach, víkendovkách či malých skupinkách, učíme sa prehlbovať svoj vzťah s Bohom, spoznávať svoje poslanie a tak sa stávať zodpovednými, inteligentnými a autentickými kresťanmi na miestach, kde žijeme, študujeme a pracujeme. 


MODLITBY ZA MESTO

Veríme, že zmena do spoločnosti môže prísť prostredníctvom modlitby. Preto niekoľko krát do roka organizujeme stretnutie pri strategických modlitbách alebo podujatie 7VRCHOV, ktorých cieľom je zjednotiť kresťanov v meste a povzbudiť ich k modlitbe za rôzne oblasti spoločnosti. 


TT.CHVÁLY

Pravidelné otvorené modlitbové stretnutie - vždy prvý pondelok v mesiaci o 18.30 v jezuitskom kostole. Spolupracujeme pri tom s ďalšími spoločenstvami vrámci platformy tt.spoločenstvá. Viac tu.


CENTRUM

V našom meste chýba miesto pre pravidelnú formáciu a stretnutia mladých, ale aj pre rôzne evanjelizačné programy či vzdelávacie semináre. Chceli by sme takéto centrum vybudovať, dať mu víziu a tak vytvoriť miesto prijatia a rastu pre mladých v Trnave. To všetko však dokážeme len s vašou podporou. Viac tu.